Big Blue, Umag

Lokacija: Bašanija/

Investitor: Big Blue/

Izrada i montaža: Faber Zorko/

Idejni i izvedbeni projekt: Prizma Wood Design/

Fotografije: Prizma Design