Konoba Buščina, Marija na Krasu

Lokacija: Marija na Krasu, Buščina/

Objekt: Konoba Buščina/

Projekt: Prizma Wood Design/

Izvedba: Faber Zorko