Privatna rezidencija Novigrad

Lokacija: Novigrad/

Investitor: Privatni/

Izrada i montaža: Faber Zorko/

Idejni i izvedbeni projekt: Prizma Wood Design