Privatna rezidencija Buzet

Lokacija: Buzet/

Investitor: Privatni/

Izrada i montaža: Faber Zorko/

Idejni i izvedbeni projekt: Prizma Wood Design/

Fotografije: Prizma Design